Tvangstanker og ritualer.


Hvad er OCD?


Følgende afsnit er fra ocd-foreningens hjemmeside:


OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en psykisk lidelse med tilbagevendende tvangstanker og / eller tvangshandlinger. OCD er ikke en sindssygdom, selvom mange med lidelsen er bange for at blive opfattet som sindssyge af omgivelserne. OCD findes i alle sværhedsgrader, lige fra den helt milde med kun lejlighedsvis optræden til den svært invaliderende tilstand, hvor stort set alle døgnets vågne timer er beslaglagt af tvangstanker og handlinger.

Tvangstanker (obsessioner) er ideer, tankebilleder eller indskydelser, der dukker op i bevidstheden igen og igen på en ensartet måde. Det drejer sig oftest om frygt for at skade sig selv eller andre, frygt for smitte/kemikalier, overdreven tvivl og behov for orden/symmetri. Tankerne er næsten altid pinagtigt generende og uhyre svære at modarbejde.


Tvangshandlinger (kompulsioner) og ritualer er tilbagevendende handlinger, der udføres efter bestemte mønstre, ofte for at undgå en eller anden frygtet begivenhed og ofte foranlediget af tvangstanker. De hyppigste tvangshandlinger er vaske/rengøringsritualer, kontrolritualer (checken), tælleritualer og ordens-/symmetriritualer. Nogle har udelukkende tvangstanker, andre næsten ‘kun’ ritualer. Men oftest er det en kombination af begge dele.


Såvel tvangstanker som handlinger erkendes af patienten som overdrevne og meningsløse, men på grund af den samtidige angst og følelse af uro er de færreste OCD-ramte i stand til at bryde den onde cirkel ved egen hjælp.


Selv om tvangssymptomer kan ses ved alvorlige sindslidelser, skal det endnu en gang slås fast, at OCD-ramte ikke er sindssyge.

Obsessive Compulsive Disorder bryder oftest ud i de tidlige ungdomsår (omkring puberteten) og i begyndelsen af tyverne. OCD kan dog også bryde ud på andre tidspunkter i livet, for eksempel i 3 års alderen eller når man er fyldt de 50 år. OCD rammer begge køn lige hyppigt.
Anbefalinger fra psykiatrien:


GODE RÅD TIL FORÆLDRE


Prøv at blive klogere på dit barns tanker. Nogle tanker vil barnet formentlig hemmeligholde for at beskytte dig eller fordi dit barn synes, de er for pinlige.


Prøv at få et indtryk af, hvor meget tvangstankerne fylder i dit barns dagligdag.


Find ud af, om dit barn kan modstå symptomerne. Har dit barn nogle strategier for at kæmpe mod OCD?


Hjælp dit barn til at prøve at gøre modstand mod symptomerne ved gradvist at reducere omfanget af dem, f.eks. at vaske hænder færre gange, og ved at prøve at aflede dit barn ved at gøre sjove, underholdende ting sammen.


Hvis man selv er blevet involveret i sit barns ritualer, skal man langsomt og forsigtigt prøve at trække sig ud igen. Undlad at indgå i dit barns ritualer og prøv i stedet at forklare ham/hende, at den bedste måde at genvinde kontrol over tankerne er at gå imod ritualerne.


Snak med dit barn hver dag og aftal faste tider, hvor I kan snakke om, hvordan det går med sygdommen, så OCD ikke dominerer jeres samvær totalt.


VIGTIGE FAKTA


  • OCD er en lidelse med tvangstanker og tvangs-handlinger.


  • De fleste børn og unge med OCD har mange forskellige tvangssymptomer.


  • OCD starter ofte i barneal-der eller i tidlige voksenliv.


  • Kognitiv adfærdsterapi er første valg i behandlingen.


  • Der er god dokumentation for effekt af medicin (SSRI-præparater).Ved PPR anbefaler vi bogen af Amita Jassi, som er skrevet fra synspunktet af en pige med OCD. Den henvender sig direkte til omsorgspersoner, og specifikt forældre. I kan finde den HER.